Conferència "La Garriga, de poble rural a vila metropolitana"

El proper divendres 12 de desembre la historiadora Elisenda Barbé farà una conferència titulada La Garriga, de poble rural a vila metropolitana a Can Raspall, a les 20:00h. La xerrada està inclosa dins un cicle de xerrades sobre història de la Garriga, en el qual han participat els historiadors Arnau Garcia, Jaume Oliver i Jordi Llimargas, que juntament amb Barbé són els autors d’un llibre d’història de la Garriga que sortirà publicat el primer trimestre de l’any 2015.
L’historiadora Elisenda Barbé

Elisenda Barbé, en la seva ponència, exposarà els canvis que ha sofert la Garriga en els darrers 150 anys, des de 1870 fins a l’actualitat, i que justifiquen perquè ha deixat de ser un poble rural per esdevenir una vila metropolitana. Entre d’altres, farà referència a qüestions demogràfiques, al creixement i les transformacions urbanes o a la incidència que han tingut el termalisme i l’estiueig en aquests processos. Precisament, és innegable la influència del Balneari Blancafort com a epicentre d’aquests dos últims fenòmens, i el paper central que l’Establiment, tal i com el coneixia tothom al poble, ha jugat des de 1840 a la Garriga.

El llibre d’història de la Garriga que es presentarà la propera primavera, a més a més d’aquests temes, s’ocupa d’altres aspectes relacionats amb la figura de Manuel Blancafort, com la fàbrica de rotlles de pianola “Victòria”, que va fundar el seu pare Joan Baptista Blancafort. Pel que fa a l’època contemporània, de la qual s’ha encarregat la historiadora Elisenda Barbé, s’exposen les característiques de la vida política municipal i l’impacte de les dinàmiques polítiques nacionals i estatals a la Garriga; es fa referència a les activitats econòmiques més destacades entre finals del segle XIX i durant el segle XX; es dedica un espai a parlar de la Guerra Civil espanyola, en el marc d’un capítol dedicat als conflictes i les crisis al llarg de la història; o s’analitza la vida cultural i educativa del municipi.

Més informació en el següent enllaç.