Stanford: un dels dipòsits més grans de rotlles de pianola del món

La universitat nord-americana de Stanford conserva una de les col·leccions de rotlles de pianola més importants del món, amb prop de 15.000 enregistraments per a aquest popular instrument de principis del segle XX. La documentalista Esther Burgos s’ha endinsat en aquest món gràcies a una beca de la  Universidad Complutense de Madrid.

La tasca de Burgos li ha permès capbussar-se en l’immens catàleg de rotllos de l’Arxiu Sonor de la prestigiosa Universitat de Stanford i descobrir l’única col·lecció d’origen espanyol, donada per Maria Jesús Casado García-Sampedro. Aquesta feina és una continuació de l’interès d’Esther Burgos pel món de les pianoles, que la va portar al 2017 a catalogar i fer una exposició de la col·lecció de la família Fernández Shaw, una nissaga de compositors de sarsueles dels segles XIX i XX.

Aquesta exposició va permetre difondre els orígens i la història de la pianola al nostre país. Cal recordar que Joan Baptista Blancafort, pare de Manuel Blancafort, va posar en marxa l’any 1905 a La Garriga la primera fàbrica de rotlles de pianola a Espanya. Allà hi va treballar el compositor i va formar-se com a músic convertint les notes del pentagrama en forats a la cinta continua de paper de les pianoles.